Grönland »
Färöarna »
Island »
Jan Mayen »
Norge »
Svalbard »
Antarktis »
Alaska »
Ryssland »
Företag- och gruppresor »
 
Fakta & restips »
Böcker & kartor »
Försäkringar »
Boka en resa »
Om oss »
Kontakt »
Nyhetsbrev »
In English »
Jobba hos oss »
  Karta över Grönland

Grönlandsresor AB
Rastaholms Allé 27
178 90 Ekerö
SVERIGE

tel 08-556 269 70


Följ oss på Facebook

 

 

 


Hämta Acrobat Reader

 
       

 Fakta om Grönland

Allmänt om Grönland
Grönland är världens största ö. Den befinner sig nordost om Kanada, 740 km från Nordpolen och 300 km från Island. Geografiskt hör Grönland till Nordamerika, men historiskt, politiskt och ekonomiskt är Grönland tätt knutet till Europa.
De första kända invånarna kom till Grönland från nordväst, för c:a 4 800 år sedan. Runt år 1000 kom de nuvarande grönländarnas förfäder, också från nordväst, och ungefär samtidigt kom en grupp isländska vikingar till landet och kallade det Grönland. Grönländarna själva kallar sitt land Kalaallit Nunaat, ”Grönländarnas Land”.
Grönland är en del av kungariket Danmark. Det hade kolonistatus fram till 1953, då Danmarks författning ändrades och Grönland fick rollen som ett danskt landområde vilket som helst. Efter införandet av hjemmestyre 1979, har dess självbestämmande gradvis ökat. 2008 röstade man igenom det självstyre, som infördes 2009 och idag har landet rätt att självt bestämma vilka politiska ansvarsområden, som ska skötas av den egna förvaltningen. Undantaget är ärenden, som faller under Utrikesdepartementets ansvar, då Grönland ju fortfarande är en del av den danska staten, Grönland har, liksom Färöarna, två representanter i det danska Folketinget. Man har parlamentarisk demokrati av nordisk modell. Den egna lagstiftande församlingen, Inatsisartut, (Grönlands Landsting), består av 31 medlemmar, som representerar fem partier och väljs vart fjärde år. Grönland är medlem i Nordiska rådet men utträdde ur EEC 1985. Grönlands Självstyre har en representation i Köpenhamn och Bryssel. Landet är idag indelat i fyra kommuner. Majoriteten av befolkningen bor på västkusten
.

Geografi
Landets storlek betyder att den norra kusten, är världens nordligaste landområde samtidigt som sydspetsen ligger ungefär i höjd med Stockholm. Inlandsisen täcker 1 824 400 km2, nära 85 procent av Grönlands totala yta. Den sträcker sig 2500 km från nord till syd och upp till 1000 km från öst till väst. Vid inlandsisens mitt är istäcket 3 kilometer tjockt. Den grönländska inlandsisen representerar 10 procent av hela världens färskvattenreserv och är norra halvklotets största sammanhängande istäcke.
De isfria områdena längs kusterna är 341,700 km2 – något större än hela Finland.
Världens största nationalpark skapades 1974, när landets nordöstra del, ungefär en tredjedel av Grönland totala yta avsattes för detta syfte.
Vi har samlat lite information om olika orter på Grönland och ni kan starta här med huvudstaden Nuuk.

Klimat
Större delen av landet är alltid omgivet av kallt vatten men den sydvästra delen påverkas av mötet mellan kalla arktiska strömmar och golfströmmens varmare vatten och deras respektive vädersystem. Det kalla havet och kylan från inlandsisen ger det mesta av Grönland ett klimat, som varierar mellan hög- och lågarktiskt medan delar av Sydgrönland har ett subarktiskt klimat. Skillnaden är också stor mellan kust och inland. Medeltemperaturen under årets kallaste månad är i söder -7,8° C och i norr - 30,6° C. På Sydgrönland ligger temperaturen på sommaren ofta runt +10° C. Kvällarna och nätterna är vanligen kyliga. De nordliga två tredjedelarna av landet har midnattssol – de många soltimmarna kompenserar för det nordliga läget och gör att sommartemperaturerna i norr inte skiljer sig så mycket från dem i söder, som man skulle kunna förvänta. Skillnaderna vintertid är desto större men den torra luften gör att det känns varmare än vad termometern visar.
Årstiderna följer samma temperaturcykel som gäller för det svenska klimatet. Varmast är det i juli och kallast under december till februari. Det är dock alltid kallt ute på havet eftersom vattentemperaturen ligger endast ett par grader över fryspunkten och det alltid blåser något. Man måste vara förberedd på plötsliga väderförändringar och det är viktigt att klädseln är flexibel.

Flora och fauna
Vanligt i arktiska områden är näringsfattiga biotoper i land och mycket näringsrika områden i havet. Typiskt för både flora och fauna är ett fåtal arter men med ett stort antal individer. På grund av det kalla klimatet, de korta somrarna och det tunna jordlagret finns det inte särskilt mycket växtlighet på Grönland och endast ca 500 arter. I stora delar av landet hittar man krypande fjällbjörk och -vide, i skyddade lägen bildar videt ibland höga snår men träd finns bara på enstaka platser i den södra delen av landet. Vegetationen består huvudsakligen av mossor, lavar, örter och låga risväxter. I Sydgrönland finns också en del odlingsväxter.
Det lever ca 210 fågelarter och 125 arter av fiskar på och omkring ön. I havet simmar 25 arter av däggdjur – valross, klappmyts, storsäl, grönlandssäl, vikare och knubbsäl samt 19 arter av bard- och tandvalar. Samtidigt finns bara åtta däggdjursarter på land: Varg allra längst i norr, hermelin och fjällämmel i nordost, isbjörn i den nordliga samt sydligaste delen av landet, ren och myskoxe i väst och nordost, samt fjällräv och polarhare över hela landet. Därtill finns draghundar och en del importerade husdjur.

Midnattsol
Midnattssolen är ett annat magnifikt grönländskt fenomen som uppträder norr om polcirkeln. Dagsljus kan upplevas dygnet runt, beroende på hur långt norrut du befinner dig.
Du finner midnattsolen i:
* Qaanaaq från 19 April till 24 Augusti
* Ilulissat från 25 Maj to 25 Juli
* Söder om Diskobukten står midnattsolen så lågt på himlen att den bara går att se från bergstoppar.

upp  

Näringsliv
Huvudnäringarna på Grönland är fiske och jakt, gruvdrift, turism och annan service.
Fiskeindustrin är Grönlands viktigaste och där är de viktigaste råvarorna räkor och hällefisk. Sälfångsten är också viktig. Den utövas av c:a 2 000 yrkesjägare och -fiskare samt ett stort antal fritidsjägare och har en väsentlig kulturell betydelse för landet, samtidigt som den bidrar stort till hushållsekonomin på mindre orter och också erbjuder arbetsplatser inom päls- och livsmedelsindustrin. Grönland bedriver valfångst, som regleras av IWC, Internationella Valfångstkommissionen. På Sydgrönland bedrivs fårskötsel. Köttet därifrån säljs nästan enbart på hemmamarknaden.
En liten del av Grönlands stora mineraltillgångar har utnyttjats men det isolerade läget, den bristfälliga infrastrukturen och den ofta låga halten har tidigare gjort utvinningen mindre lönsam. Ett undantag är brytningen av mineralet kryolit, (ger flussmedel vid aluminium-framställning), som pågick från 1854 till 1987. Andra mineral som brutits är grafit, bly, zink, guld, silver, kol och uran. För närvarande pågår prospektering efter olja/naturgas och ädelstenar. Man har funnit både diamanter, rubiner och smaragder.
Turismens betydelse växer, men läget och den svårforcerade naturen gör att utvecklingen går långsamt. Kryssningsturismen är ändå en sektor som vuxit stort de senaste åren. Servicenäringarna är utvecklade och professionella.
Grönland uppbär ett årligt anslag från den danska staten på 3,3 miljarder dkk, som fördelas av Grönlands Självstyre.

Kultur
Grönlands kulturhus, Katuaq, i Nuuk har blivit ett centrum för den egna kulturen och samtidigt ett fönster mot yttervärlden. Där hittar man inhemska och utländska utställningar av samtidskonst. Där visas film och teater och hålls konserter och kongresser.
Den gamla grönländska kulturen har inspirerat många moderna konstnärer. Språket har alltid varit viktigt för grönländarnas identitet och Grönland är det land inom det inuitiska kulturområdet där språket bäst bevarat sin ställning. Det produceras mycket musik av många olika slag i Grönland och mycket av det ges ut på CD. Det är inte ovanligt att en populär CD säljer i 10 000 exemplar under ett år – i en befolkning på 57 000! Det finns flera författare på Grönland som har blivit kända internationellt och vars böcker har utgivits runt omkring i världen. Det utges två nyhetstidningar och Grönland har ett radio- och TV-bolag, KNR, som sänder en radiokanal och en TV-dito. Internet- och övriga teleförbindelser är goda i tätorterna men ute i naturen är satellittelefon och eventuellt radio de enda kommunikationsmöjligheterna

Språk och utbildning
Grönlands officiella språk är grönländska. Det kan delas in i tre grupper av dialekter: östgrönländska, västgrönländska och thuledialekt. Inom dialekterna finns det stora lokala skillnader. Många talar även danska och en del, särskilt unga, engelska.
Den obligatoriska grundskolan varar i tio år, men skolgången kan förlängas till elva år. Läroämnena är desamma som i Danmark och både danska och engelska är obligatoriskt. Teoretiskt gymnasium finns på fyra orter. Det finns två handelsskolor, utbildningar inom byggnads- och metallhantverk, fiskeriindustri och marina yrken. Grönlands universitet, som ligger i Nuuk, har fyra fakulteter (förvaltning, teologi, historia och språk/medier) och år 1984 utexaminerades de första studenterna. Därtill utbildas lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger, journalister, poliser och ingenjörer i landet. Andra akademiska studier måste fortfarande bedrivas i Danmark eller något annat land

Grönlands Nationaldag

Nationaldagen den 21 juni är en folkfest i alla städer och byar på Grönland. Varje plats har sitt eget program, som kan bjuda på till exempel gemensam morgonsång, tal, flagghissning, gudstjänster, traditionell grönländsk kaffemik samt lokal underhållning i form av musik, folkdans, uppvisning i kajakfärdigheter eller liknande. Städernas museer och kulturhus uppmärksammar också nationaldagen med särskilda arrangemang eller utställningar, medan landets enda landstäckande tv-kanal, KNR, sänder fylliga reportage från de olika grönländska städerna.

Nationaldagen blev införd 1983 av det dåvarande Hjemmestyret som en tradition och är således ett av flera utryck för en nationell identitet, som också avspeglas i flaggan, kläderna, sången och språket. Årets längsta och därmed ljusaste dag var ett naturligt val som Grönlands Nationaldag – en dag där nationen gemensamt kan fira sina nationella och kulturella livsvärden. Ofta ses folk i
nationaldräkter och de många arrangemangen på denna festliga dag bjuder på massor av kameravänliga motiv.

I korthet
Total areal: 2 166 086 km2
Isareal: 1 824 800 km2
Strandlinje: 41 000 km
Högsta berg: Gunnbjörnsfjället 3 700 m
Invånare: 56 375 (2006)
Huvudstad: Nuuk
Invånare i Nuuk: ca 15 000 (2009)
Statsskick: Självstyre, del av det danska kungariket
Statsöverhuvud: Drottning Margareta II

Viktiga årtal
875 Vikingen Gunnbjörn upptäcker ön och döper det till Gunnbjörnland
982
Erik den Röde börjar undersöka Grönland
985 Nordborna börjar bebygga landet
1261 Grönland ansluts till Norge
1500-talet De första valfångstfartygen kommer till Grönland
1721 Den norska missionären Hans Egede bosätter sig på Grönland
1728 Grönland blir den dansk-norska kolonin "Godthåb"
1814 Danmark förlorar Norge, Grönland kvarstår under Danmark
1953 Grönlands kolonistatus upphävs
1979
Grönland får självstyre
1982 Grönland beslutar i en folkomröstning att lämna Europeiska gemenskapen
1984
Grönland ansluts till det Nordiska rådet
2009 Självstyre införs
Källa: Nordens institut i Finland och Greenland Tourism Restips inför grönlandsresa.

upp  

Tullfria varor
Från och med November 2012 så är det återigen tillåtet att föra in alkohol i Grönland.
Följande får tas med tullfritt:
200 cigaretter eller 50 cigarrer eller 100 cigariller eller 250 g röktobak
200 st. cigarettpapper
1 liter sprit över 22 volymprocent alkohol eller 2 liter starkvin (15-22 % alkohol)
2,25 liter vin under 15 procent
2 liter öl
2 liter kolsyrehaltiga läskedrycker
50 g parfym och 0,25 liter eau de toilette. Utöver detta; kosmetika och andra toalettvaror till ett maximalt värde av DKK 1000:-
4 kg choklad- och godis
4 kg kaffe eller te
5 kg av alt. av kött, köttprodukter eller fågel.
.

Pass
Nordiska medborgare kan resa in i Grönland utan pass, men eftersom man dels blir ombedd att visa fotolegitimation innan man går ombord på flyget, och dels ska kunna visa sin identitet vid inresa i Danmark bör passet medbringas. Grönland är inte ett Schengenland. Passfriheten mellan nordiska länder kräver att vi kan visa att vi är nordiska medborgare och det gör vi inte med ett körkort.

Valuta
På Grönland används danska kronor. Internationella kreditkort kan användas på banker, hotell och bankomater. I Nuuk och Ilulissat kan man växla i bankerna. I Kangerlussuaq kan man även växla på hotellet.
www.forex.se

Lokaltransport på Grönland
Detaljerna i er resa framgår av flygbiljetter och bifogade resedokument. Alla angivna tider avser lokal tid. Notera vänligen att transporter på Grönland beror mycket på väderförhållandena, vilket gör att dessa kan ändras, försenas eller bli inställda. Incheckning bör ske senast 1 timme innan avresa för inrikestransporter.

Elektricitet
På Grönland används 230 volt. Normalt inga problem att ansluta våra svenska elektroniska apparater.

Hälsovård
Grönland har väl fungerande sjukhus och tandläkarmottagningar med välutbildad personal i alla städer. I Kangerlussuaq finns inget regelrätt sjukhus, utan endast en läkarstation. Sjukvård vid akuta sjukdomsfall och olyckshändelser erbjuds i regel gratis. Eftersom speciella produkter inte alltid finns tillgängliga rekommenderas att resenärer medtar medicin och övriga läkemedel som behöver användas regelbundet.

Information och kartor
Karta över Grönland kan köpas lokalt på Grönland. Vandringskartor i skala 1:75 000 och 1:100 000 med inritade leder finns över områdena Ammassalik, Nanortalik, Sydgrönland, Ivittuut, Nuuk, Kangerslussuaq, Sisimiut samt Ilulissat. Går att köpa av oss på Grönlandsresor.

Värdefull information
- Skorna är viktiga, både under sommar och vinter för även om du är på en hotellresa så kommer du att röra dig i naturen på utflykter.
- Skor eller lätta vandringskängor med en robust sula är idealiska.
- Ta med dig plåster för skavsår.
- Klädseln i Grönland är normalt informell och på restauranger så är du lika välkommen i jeans och tröja, som i kostym och slips.

Värdefulla vintertips
- Håll alltid huvudet varmt
- Klä dig i ylle närmast kroppen. Klä isolerande lager på det och ha vindtäta kläder ytterst.
- Se till att hålla fötterna varma (Rymliga skor med två par strumpor och yllestrumpor ytterst).
- Reglera kroppstemperaturen genom att sätta på och ta av kläder eller öppna och stäng kläderna. Undvik att svettas.

Värdefulla sommartips
-Ta alltid med dig vind- och regntäta kläder - även om det är en blå himmel.
-Ta med dig både handskar och shorts - vädret är väldigt växlande.
- Försäkra dig om att dina fötter alltid är varma och torra.
- Kom ihåg att även på sommaren är vattnet kallt.
- Kvällarna är kyliga även under midnattsolen.
- Ett myggnät är bra att ha speciellt under juli och augusti.

Litteratur
Litteratur går att köpa i Köpenhamn på Nordisk Korthandel, www.scanmaps.dk eller lokalt i Grönland på bl a Atuagkat boghandel, www.atuagkat.gl

På svenska
- Kalaallit Nunaat, Grönland - Människornas land, Olof Isaksson och Sören Hallgren
- Ajanngilaq - Arktiska ögonblick, Magnus Elander och Staffan Widstrand.
- Grönlands Historia, Mads Lidegaard
- Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar av Anders Källgård

På danska
- Grönlands Økologi, Erik W. Born
- Turen går til Grønland, Peter Friis Möller och Svend Erik Nielsen.
- Grønland i dag - en introduktion, Mads Fœgteborg.
- Vandreture i Grønland, Torbjørn Ydegaard.
- Grønlandsk parlør, Birgitte Hertling.
- Grønlands Natur - en rejsehåndbog, Benny Gensbøl.
- Grønlandsguide. Midtgrønland, Pilip Lauritzen.
- Slœderejser i Grønland, Torbjørn Ydegaard.
- Min store slœderejse - Kvindeekspeditionen, Ulu '94.
- Trekking in Greenland, Torbjorn Ydegaard
- Grønlands blomster, Jon Feilberg.
- Grønlandske fugle - en felthåndbog, David Boertmann.
- Erik den Rødes Grønland, Knud Krogh.
- Glimt af en arktisk revolution, Philip Lauritzen.
- Kalaallit Nunaat - Atlas - Grønland, C. Berthelsen et al.

På engelska
- Iceland, Greenland & the Faroe Islands, Deanne Swaney, Lonely Planet.
- The world's largest national park, Ivars Silis
- Greenlandic for Travellers, Birgitte Hertling.
- The Church and the Magnates Farm, Joel Berglund.
- The world's largest national park, Ivars Silis.
- Flowers of Greenland, J. Feilberg et al.
- Greenlandic Songs and Poems, Elisabeth Lyberth, ed.
- Highlights of an Arctic Revolution, Philip Lauritzen.
- The Greenlanders, Jane Smiley.
- Highlights of an Arctic Revolution, Philip Lauritzen.
- The Naturalist's Guide to the Arctic, E. C. Pielou.
- Kalaallit Nunaat - Atlas - Grønland, C. Berthelsen et al.

upp  

 
   
 
 
Innehåll

Allmänt om Grönland
Geografi
Orter på Grönland
Övernattning / Stuguthyrning
Klimat
Flora och fauna
Midnattsol
Näringsliv
Kultur
Språk och utbildning
I korthet
Viktiga årtal

Restips inför grönlandsresa
Tullfria varor
Pass
Valuta
Lokaltransport på Grönland
Elektricitet
Hälsovård
Information och kartor
Värdefull information
Värdefulla vintertips
Värdefulla sommartips
Litteratur på svenska
Litteratur på danska
Litteratur på engelska